top of page
christian-gertenbach-UCd0wbsXgCE-unsplash.jpg

KUNNAT JA JOUKKOLIIKENNE

Autonomiset ajoneuvot tarjoavat kiehtovan mahdollisuuden liikkumispalveluiden kehittämiseen kaupungeissa ja kunnissa. Ne täydentävät perinteistä joukkoliikennettä ja tarjoavat "viimeisen kilometrin" ratkaisuja jo useissa suomalaisissa kaupungeissa.

JOUKKOLIIKENNEVERKOSTON TÄYDENTÄJÄ

 

Joukkoliikenteen reitit eivät aina ulotu sinne, missä niitä tarvitaan. Reittien operointi ei ole välttämättä kannattavaa tai mahdollista esimerkiksi bussien suuren koon tai infrastruktuurin vuoksi.

 

Robottibussit täydentävät ja laajentavat nykyistä joukkoliikenneverkostoa. Asuinalueiden saavutettavuus paranee, kun ketterät robottibussit kuljettavat matkustajat perille esimerkiksi ratikkaliikenteen jatkeena.

 

Uusien asuinalueiden ja katuverkostojen suunnittelussa ja kaavoituksessa kannattaa tulevaisuuden liikenneratkaisut ottaa huomioon heti alussa. Syöttöliikenne esimerkiksi junaseisakkeelta asuinalueelle voi olla järkevää hoitaa robottibusseilla, jolloin alueen asukkailla on mahdollisuus jättää autot kotiin. Maa-alueita säästyy, kun isojen parkkipaikkojen tarve vähenee.

ROBOTTIBUSSIEN MONET HYÖDYT

 

Robottibussien avulla voidaan parantaa joukkoliikenteen kustannustehokkuutta ja palvelutasoa monilla asuinalueilla, eri asiakasryhmissä.

 

Matkustajat pääsevät lähemmäs kotiaan tai palveluja robottibussien huolehtiessa ensimmäisen/viimeisen kilometrin liikenteestä. Henkilöautot voidaan nykyistä useammin jättää kotiin tai niistä voidaan jopa luopua kokonaan, kun joukkoliikenteen reititys palvelee matkustajia paremmin.

 

Läpikulkuliikenne asuinalueilla vähenee, mikä lisää alueen turvallisuutta ja alentaa liikenteen päästöjä. Sähköiset bussit ja niille optimoidut reitit edistävät itsessään kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

 

AJOREITTIEN SUUNNITTELU

 

Ajoreittien suunnittelu aloitetaan aina alueen ominaispiirteiden ja asiakkaan tarpeiden tarkastelulla. Suunnittelussa otetaan huomioon kohdealueen kysyntä ja matkustajavirrat – mihin aikoihin ja mille alueille on kysyntää. Tämä auttaa optimoimaan reitit matkustajien tarpeita vastaaviksi.

 

Ajoreittien tulisi saavuttaa ne alueet, joihin nykyiset linjat eivät ulotu. Myös esteettömyys on tärkeää. On huolehdittava esteettömästä pääsystä busseihin ja suunniteltava reitit siten, että ne palvelevat liikuntarajoitteisia matkustajia. Kyytiin nousujen ja ajoneuvosta poistumisten tulee olla turvallisia.

 

Reittien suunnittelussa otetaan huomioon myös taloudelliset tekijät. Kustannustehokkaat ratkaisut ja resurssien optimaalinen käyttö ovat tärkeitä tekijöitä kaupunkiliikenteen pitämiseksi kestävänä ja taloudellisesti järkevänä. 

Robottibussi hymyilytti Tampereen Hervannassa

Remotedin kuusipaikkainen robottibussi ajoi syöttöliikennettä Lintuhytin asuinalueelta reilun kilometrin päähän Hervantajärven ratikkapysäkille.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ole yhteydessä, kuulet autonomisista ajoneuvoista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista.

bottom of page